MODULA Lanci za sneg

MODULA Lanci za sneg

MODULA

 

 

koristi inovativna rešenja kombinacijom specijalnih polimernih materijala i alki od u jezgru kaljenog čelika 

 

u izradi lanaca za sneg koji se automatski namiču i balansiraju.

 

 

 

Izaberite jedan od prestižnih MODULA sistema za povećanje trakcije: